34

Yıl

Kuruluş : 1988
ULUSAL KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR DERNEĞİ

DERNEK TARİHİ

Ulusal Kardiyovasküler Hastalıklar Derneği hipertansiyon hastalığı ile mücadele yanında, hastaları bilgilendirme, eğitme ve bu hastalığa dikkat çekmek amacı ile kurulmuştur.

Derneğin amacı, tüm dünyada gün geçtikçe artan aterosklerotik damar hastalıklarının ve bunlara bağlı kalp hastalıklarının başlıca nedenlerinden biri olan hipertansiyon başta olmak üzere, bu hususta yürütülen bilimsel etkinlikleri ve gelişmeleri desteklemek, teşvik etmek, kardiyoloji uzmanlarının ve uzmanlık eğitimi görmekte olanların mesleki ve bilimsel gelişmelerine yardımcı olmak, meslektaşlar arasındaki dayanışmayı kuvvetlendirmek ve dernek çalışmalarını halk sağlığına katkı yapacak şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır. Dernek yalnızca mesleki ve bilimsel faaliyetlerde bulunur.

21.

Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi

KONGRE KİTABI FOTO GALERİ

20.

Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi

KONGRE KİTABI FOTO GALERİ

17.

Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi

KONGRE KİTABI FOTO GALERİ

15.

Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi

FOTO GALERİ
ULUSAL KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR DERNEĞİ

Haberler & Duyurular

Hipertansiyon Mükemmelliyet Merkezi Açılış Töreni

’Dernek başkanımız Prof. Dr. İstemihan Tengiz in Direktörlüğünü yaptığı Hipertansiyon Mükemmelliyet Merkezi, Avrupa Hipertansiyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Guido Grasi nin katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreni ile hizmete girdi.

DETAYLI BİLGİ
ULUSAL KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR DERNEĞİ

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. İstemihan Tengiz
Başkan
Prof. Dr. M. Remzi Önder
Başkan Yard.
Prof. Dr. Ertuğrul Ercan
Sayman
Doç. Dr. Ebru Özpelit
Üye
Doç. Dr. Cihan Altın
Üye