ULUSAL KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR DERNEĞİ

Kurucu Üyeler

Prof. Dr. A. Mithat ÖZER
Kurucu Başkan
Prof. Dr. İstemi NALBANTGİL
2. Başkan
Prof. Dr. Remzi ÖNDER
Genel Sekreter
Doç. Dr. Taner ÇAMSARI
Veznedar
Doç. Dr. Sema GÜNERİ
Arşiv Muhafızı
Prof. Dr. Ali EKMEKÇİ
Üye
Prof. Dr. Akif Güney BERKİ
Üye
Prof. Dr. İlhan ÖZDEMİR
Üye