ULUSAL KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR DERNEĞİ

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. İstemihan Tengiz
Başkan
Prof. Dr. M. Remzi Önder
Başkan Yard.
Prof. Dr. Ertuğrul Ercan
Sayman
Doç. Dr. Ebru Özpelit
Üye
Doç. Dr. Cihan Altın
Üye